Zwrot/ wymiana

W naszym sklepie oferujemy dwa rodzaje produktów: 

1. Produkty na zamówienie (personalizowane), np. zaproszenia personalizowane, tkaniny cięte na metry.

2. Produkty niepersonalizowane, np. kartki okolicznościowe, papeteria niepersonalizoana.

Nie ma możliwości zwrotu i wymiany produktów personalizowanych.

Wszystkie produkty niepersonalizowane mogą być zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Prosimy w takim wypadku o kontakt mailowy, na adres marzena@71prints.com. Dla ułatwienia kontaktu, zamieszczamy poniżej formularz zwrotu towaru, który można przekopiować do maila i wpisać własną treść w wymagane pola. Uzycie formularza nie jest konieczne, ale ułatwi nam procedurę zwrotu.

Zwrotu pieniędzy dokonamy na konto lub, w przypadku wymiany, wyślemy nowy towar, w terminie do 14 dni od otrzymania paczki. Zwracamy koszty wysyłki w wysokości najtańszej oferowanej przez nas przesyłki, koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient. 

Formularz wymiany/zwrotu towaru

Ja, niżej podpisana/y __________________________________________________ [imię i nazwisko],

niniejszym informuję o chęci wymiany/zwrotu (niepotrzebne skreślić) towarów:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Data odbioru towaru:__________________________________________________________

Adres Konsumenta:___________________________________________________________

Numer konta bankowego (opcjonalnie):___________________________________________

  Data                                                                                                  Podpis konsumenta

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny. W ciągu tego czasu musimy od Państwa dostać informację o chęci odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo wyrazić chęć odstąpienia od umowy w jednoznacznym oświadczeniu i przesłać je do nas pocztą e-mail. Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Formularz odstąpienia od umowy (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Ja, niżej podpisana/y __________________________________________________ [imię i nazwisko],

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Data odbioru towaru:__________________________________________________________

Adres Konsumenta:___________________________________________________________

Numer konta bankowego (opcjonalnie):___________________________________________

  Data                                                                                                  Podpis konsumenta